GRATIS levering in NL (PostNL) & België (Bpost), 1 jaar garantie ✅
GRATIS levering in NL (PostNL) & België (Bpost), 1 jaar garantie ✅
Winkelwagen 0

Privacy & Cookie beleid

Privacybeleid:

Algemene bepalingen

 • Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is Used-djgear (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);
 • De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:
 • adres : Erkestraat 1, 3910 Pelt, België
 • e-mail: jonas@used-djgear.com

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het creëren van een persoonlijke account;
 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice;

Aankopen in een webshop

 • De uitvoering en de naleving van de overeenkomst inzake de aankoop van producten of diensten in de webshop (o.a. levering van de producten);
 • Het verwerken van bestellingen en eventuele diensten na verkoop;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Het controleren van uw leeftijd om te kunnen nagaan of u de wettelijke leeftijd heeft om online aankopen te kunnen doen;

Direct marketing

 • Het versturen van marketingcampagnes. Hiervoor kan u zich steeds kosteloos uitschrijven via de opt-out in de e-mail;

Noodzakelijk functioneren van de onderneming

 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van de dienstverlening;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving).

De Klant is niet verplicht om persoonsgegevens te delen met Used-djgear, maar indien de Klant de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat Used-djgear niet de gewenste diensten en/of producten kan leveren.

Rechtsgrond van gegevensverwerkingen

De gegevensverwerkingen “uitvoeren van de overeenkomst” en “aankopen in een webshop” zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de Klant, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De gegevensverwerking “direct marketing” is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

De gegevensverwerking “noodzakelijk functioneren van de onderneming” is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Used-djgear (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van Used-djgear zwaarder doorweegt dan het belang van de Klanten). Deze belangen werden hierboven uiteengezet.

De gegevensverwerking “voldoen aan wettelijke verplichtingen) vindt plaats om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op Used-djgear.


Duur van de opslag van persoonsgegevens

Used-djgear bewaart de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.


Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Used-djgear en de Klant.
In wettelijk bepaalde gevallen is Used-djgear wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.
Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

online winkel systeem;
koerierdiensten;

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

  1. het recht op inzage tot persoonsgegevens;
  2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;
  3. het recht op wissing van persoonsgegevens in de in artikel 17, lid 1 AVG bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting. Used-djgear verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 AVG van toepassing is;
  4. het recht op beperking van de gegevensverwerking, in de in artikel 18, lid 1 AVG bepaalde gevallen;   
  5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens tegen een verwerking voor direct marketing of gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) AVG;
  6. het recht op dataportabiliteit;
  7. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op deze toestemming. Dit kan via de opt-out of via de hierboven vermelde contactgegevens;
  8. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.


  Cookie beleid:

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

  De volgende cookies worden op de website gebruikt:

  • Strikt noodzakelijke cookies;
  • Analytische of statistische cookies:
   Used-djgear gebruikt in dit verband Google Analytics.
  • Marketing en retargeting cookies;
  • Cookies voor sociale media: Sommige webpagina’s op onze website bevatten mogelijks sociale media plug-ins van verschillende sociale media, zoals Facebook of Instagram, zodat de websitebezoeker gemakkelijk verbinding kan maken met deze sociale media kanalen. De sociale media serviceproviders kunnen via deze plug-ins hun eigen cookies op de websitegebruiker zijn/haar computer plaatsen.  Used-djgear heeft geen controle over deze cookies.  Op de website van de desbetreffende sociale media serviceproviders kan de websitegebruiker meer informatie terugvinden over hoe zij deze cookies gebruiken.  

   

  De strikt noodzakelijke cookies zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Used-djgear (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van Used-djgear zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).

  Bij het betreden van de website zal er een schermpje komen waarbij de gebruiker expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van cookies. Dit kan door op de knop “Accept all cookies” te klikken of via de knop “preferences” om de gewenste cookies zelf in te stellen.


  U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekken door ons te mailen op jonas@dedjacademie.be of via https://www.used-djgear.com/pages/gdpr-compliance. U kan ook uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

  Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken, wanneer u bepaalde cookies niet activeert.

  De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.

   

  Nederlands